Brænde til opvarmning

Søger du et sted hvor du kan købe brænde til opvarmning af dit hus? På Skjørringe Gods kan du sanke selv eller købe færdigsanket brænde. Vores skovdrift er traditionelt dansk skovbrug med eg, ask, bøg, gran samt et nyere anlagt område med energipil. Andetsteds på denne side kan du se priser og kontaktinformationer. Du kan også sende en mail på Henrik Fabienke her

Kr. 190,00 + moms pr. rummeter sankebrænde som man selv forarbejder i skoven
Kr. 380,00 + moms pr. rummeter for stykker á 3 meter

​Priser er ved afhentning. Levering er muligt mod betaling.
Betaling ved afhentning eller levering.

Kontakt Henrik Fabienke på 20 49 59 97 eller info@skjoerringe.dk

Spor i Landskabet – vi deler gerne vores skønne omgivelser med andre

Et større areal på 21 ha eng/skov er i samarbejde med Guldborgsund kommune omlagt til afgræsning og biotoppleje. Her holder vores Black Welsh køer til. Vi har en tyr, 5 køer og 8 kalve. I samarbejde med ”Spor i Landskabet” har vi fået anlagt flere spor i Vesterskoven, som du er meget velkommen til at nyde i forbindelse med en gåtur i det fri.

Præstegaardsskoven – Skjørringe – Virket Sø sporet

Det ene spor går igennem folden med køerne og videre ind i statskoven ”Hannoverskoven”. Ønsker du at besøge en af disse spor, bedes du parkere ved Virket Hus, på Falster Golfklub’s parkeringsplads eller på én statsskovens offentlige parkeringspladser. Spor i Landskabet har udfærdiget en brochure, som fortæller om sporet og hvad du kan opleve undervejs. Download pdf her 

Cykling og ridning

Ønsker du at cykle i Vesterskoven er dette kun tilladt på fast vej. Er du til hest, kræver det særlig tilladelse fra Henrik Fabienke.

Jagt

Østerskoven er udlejet til jagtkonsortie, hvorfor der ikke må færdes i denne skov andet end til fods på fast vej.

Brænde

I vinterhalvåret og ind i foråret bliver der til tider arbejdet i skoven med fældning af træer. Det kan være lokale som køber brænde til opvarmning af deres hus. Entreprenør som fælder til flis eller tømmer eller egne medarbejdere.

Færdsel i skoven

Uanset hvordan du færdes i vores skove, så er det på eget ansvar. Tak fordi du respektere ovennævnte. Rigtig god fornøjelse.

Skovfoged

Samarbejder med skovfoged Thyge Andersen.

Areal

Vi har 310 ha skov, hvoraf det meste er traditionel dansk skovdrift suppleret med en produktion af poppel til energiformål.

 

God fornøjelse